Tel: 01 4841 219 - Mob: 098 190 4237

CJENIK

• Cjelodnevna članarina od 10-22 sata 250 kn (pon-petak subota 10-15 sati)

• Jutarnja članarina od 10-15 sati 200 kn

• članarina za tri dolaska tjedno  175 kn