Tel: 01 4841 219 - Mob: 098 190 4237

CJENIK

• Cjelodnevna članarina od 10-21 sata  37,00 € / 278,61 kn (pon-petak subota 10-21 sati)

• Jutarnja članarina od 10-15 sati  30 € /225,90 kn ( pon-petak subota do 14 sati)

• članarina za tri dolaska tjedno  27,00 € / 203,31 kn

• 1 trening  7 € / 52,71 kn

• Ormarić mjesečno  5 € / 37,65 kn