Tel: 01 4841 219 - Mob: 098 190 4237

CJENIK

• Cjelodnevna članarina od 10-21 sata 280,00 kn / 37,18 € (pon-petak subota 09-14 sati)

• Jutarnja članarina od 10-15 sati 225,00 kn / 29,88 €

• članarina za tri dolaska tjedno  200,00 kn / 26,56 €