Tel: 01 4841 219 - Mob: 098 190 4237

OSOBNI TRENER

IvanJug

Nakon završetka fakulteta, počeo sam se baviti trenerskim poslom i to kao jedan od rijetkih u to vrijeme, specijalist za kondicijsku pripremu sportaša. Istovremeno sam radio kao fitness i body building trener u Body building klubu ”Zagreb”.

Tim poslom bavim se i danas. Zajedno sa Prof. dr. D. Metikošom koautor sam prvog plana i programa za osposobljavanje trenera body buildinga i fitnessa pri Kineziološkom fakultetu. Na provedbi istog predavao sam šest godina kao vanjski suradnik – predavač fakulteta, kao jedina stručno osposobljena osoba u to vrijeme u Hrvatskoj. Slijedom toga odgojio sam prvih nekoliko generacija stručno osposobljenih trenera u tom poslu.

Kao kondicijski trener u tih 33 godine radio sam u brojnim klubovima kao i sa pojedincima. 
Počeo sam davne 1985.godine u Rukometnom klubu „Zagreb“, nastavio u Košarkaškom klubu „Zagreb“, da bi slijedećih 10 godina proveo u Košarkaškom klubu „Benston“. Nakon toga prelazim u Košarkaški klub „Hiron – Botinec“ današnja „Cedevita“. Također, cijelo to vrijeme radim i pojedinačno s našim vrhunskim sportašima iz pojedinačnih sportova.

Od 1988. predsjednik sam Body building kluba „Zagreb“, a 1990. postao sam i prvi predsjednik Body building saveza Hrvatske i obnašao tu dužnost do 2000. godine uz jednu stanku 1993. godine, zbog angažmana u Domovinskom ratu.